NHỚ TRĂNG

By Đoàn Thanh Thủy

altNHỚ TRĂNG - TRANH ĐOÀN THANH THỦY - CALI 5/2011

More...

NGÔI NHÀ Ở TÂN DÂN

By Đoàn Thanh Thủy

alt

NGÔI NHÀ CỦA ANH PHÚ Ở TÂN DÂN ( Nhơn An - An Nhơn - Bình Định )

Tranh Đoàn Thanh Thủy - 4/2011 - California

More...

PHONG CẢNH THÁNG 4 - 2011

By Đoàn Thanh Thủy

PHONG CẢNH THÁNG 4/2011

 Thuy Doan

Tranh Đoàn Thanh Thủy - California 4/2011

More...

NGÀY TRÁI ĐẤT - "Earth Day" is April 22

By Đoàn Thanh Thủy

EARTH DAY is April 22

alt

Ngày TRÁI ĐẤT " 22 tháng 4"


Từ năm 1970 người ta đã kỷ niệm "Ngày Trái Đất" ở Hoa Kỳ các nơi khác trên thế giới. Các mạng "Ngày Trái Đất" đã công bố chiến dịch toàn cầu năm 2003-2004. một số cách để tham gia. Một trong những cách đơn giản nhất là trồng cây.

( Xem thêm thông tin  http://www.earthday.org )

More...

TRANH TRỪU TƯỢNG THÁNG 4

By Đoàn Thanh Thủy

TRANH TRỪU TƯỢNG THÁNG 4 / 2011

***

"ABSTRACT April/2011" - TRANH ĐOÀN THANH THỦY - CALIFORNIA

Paintings

More...

Tĩnh Vật - vẽ cho Thai Phan

By Đoàn Thanh Thủy

alt

TĨNH VẬT - Tranh Đoàn Thanh Thủy - Cail - 4/2011

(Vẽ cho Thai Phan - Sacramento - California)

More...

XUÂN XANH

By Đoàn Thanh Thủy

doanthanhthuy

XUÂN XANH - Tranh Đoàn Thanh Thủy - California - 2011

More...

TRÀ

By Đoàn Thanh Thủy

doanthanhthuy

"TRÀ" - tranh Đoàn Thanh Thủy - California - 3/2011

More...

BÊN SÔNG

By Đoàn Thanh Thủy

Thuy Doan 
 
BÊN SÔNG 
Tranh Đoàn Thanh Thủy - California - 2/2011
 
***
 

More...

ÂM NHẠC

By Đoàn Thanh Thủy

 

"ÂM NHẠC" Tranh Đoàn Thanh Thủy - California 02/2011

 

doanthanhthuy

More...