NHỚ TRĂNG

altNHỚ TRĂNG - TRANH ĐOÀN THANH THỦY - CALI 5/2011

thuyqn

thuyqn

Gửi anh Phương:
---
Mừng ngày Phật đản chúc an vui cho mọi người
------------------
Cảm ơn anh Phương
chúc anh và gia đình : An vui trong mùa Phật Đản!
Em Thủy

Võ Xuân Phương

Mừng ngày Phật đản chúc an vui cho mọi người

thuyqn

thuyqn

Gửi anh Phương:
---
Tôi nhớ câu thơ của ai lâu lắm rồi hình như khoảng 1967 thì phải:
Ánh trăng không có trong đô thị
Mà chỉ nằm treo trên ngọn tre.
Chúc chú Thủy khỏe vui. Nhớ trăng hơi lâu
-------
Cảm ơn anh Phương sang thăm năm 1967 em mới học lớp 9 chưa biết câu thơ đó nhưng nghe hay hay...Những năm này còn tản cư ở QN nhớ trăng quê nhà lắm!
Chúc anh vui!
Em Thủy

Võ Xuân Phương

Tôi nhớ âu thơ của ai lâu lắm rồi hình như khoảng 1967 thì phải:
Ánh trăng không có trong đô thị
Mà chỉ nằm treo trên ngọn tre.
Chúc chú Thủy khỏe vui. Nhớ trăng hơi lâu